Home


Catalogue Search

Patron ID

Password


 
Links
INTAN Library
INTAN Main Campus Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Tel: 603-2084 7264 / 7263
Fax: 603-2084 7491
Email:
ps@intanbk.intan.my
MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT (SSP) : THESIS 2007
BIL TAJUK NAMA PESERTA PENERBIT
1 Stressor dan afektif komitmen : kajian di Ibu Pejabat Polis Klang. Ruslan bin Khalid Kuala Lumpur : INTAN 2007
2 Amalan pengurusan kualiti menyeluruh ke atas komitmen pekerja terhadap organisasi : satu kajian di Markas Pendidikan dan Latihan TLDM. Ramlah bt Mohd Noor Kuala Lumpur : INTAN 2007
3 Persepsi gaya kepimpinan transformasi terhadap kepuasan kerja Suliman b. Abdullah Kuala Lumpur : INTAN 2007
4 Tahap kemahiran diri dalam penggunaan komputer : (bintara dan anggota lain-lain pangkat TLDM di Sri Kuantan Markas Wilayah Laut 1) Mohamad Daud b. Che Hasan Kuala Lumpur : INTAN 2007
5 Hubungan iklim organisasi dengan komitmen terhadap organisasi di kalangan pegawai dan kakitangan Kementerian Sumber Manusia, Putrajaya Rezal b. Haji Daud Kuala Lumpur : INTAN 2007
6 Hubungan antara kecerdasan emosi dengan komitmen organisasi kakitangan Kastam KLIA. Nazrin b. Mat Noor Kuala Lumpur : INTAN 2007
7 Hubungan antara pengurusan kerjaya dengan kemajuan kerjaya pegawai kajicuaca Ramlan b. Ab. Rahman Kuala Lumpur : INTAN 2007
8 The influence of organizational justice on to deviant behaviors among customs officers in Kelantan Mohamad b. Ab. Rahman Kuala Lumpur : INTAN 2007
9 Hubungan antara kecerdasan emosi dengan sikap terhadap perubahan : kajian di Kementerian Penerangan Malaysia Wan Baharudin b. Wan Mahmood Kuala Lumpur : INTAN 2007
10 Tekanan kerja di Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia di Kuala Lumpur Zaharin b. Othman Kuala Lumpur : INTAN 2007
11 ) Hubungan iklim organisasi dan etika kerja Islam dengan komitmen pekerja terhadap organisasi di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Iszam b. Padil Kuala Lumpur : INTAN 2007
12 Komitmen terhadap organisasi : satu kajian ke atas sebuah batalion infantri para Tentera Darat Malaysia Abd. Rashid b. Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2007
13 Hubungan di antara faktor individu dan organisasi dengan penyertaan dalam pembuatan keputusan : satu kajian di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi serta agensi di bawahnya Saiful Yazan b. Haji Alwi Kuala Lumpur : INTAN 2007
14 Beban tugas, kekaburan serta konflik peranan dan hubungannya dengan tekanan kerja di kalangan staf ibu pejabat Tourism Malaysia, Kuala Lumpur Rosman b. Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2007
15 Tacit knowledge dissemination among auditors : a study on auditors in national audit department Wan binti Hasan Kuala Lumpur : INTAN 2007
16 Kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan kaunter bahagian tanah, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat, Bangi Selangor Darul Ehsan Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor Kuala Lumpur : INTAN 2007
17 Hubungan ciri-ciri personaliti dengan menghadapi perubahan organisasi. Mohd Khairul Nizam bin Ibrahim Kuala Lumpur : INTAN 2007
18 Hubungan komintmen organisasi dengan kualiti kehidupan bekerja di Batalion Kelapan Rejimen Renjer DiRaja Para Meor Anas bin Meor Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2007
19 Hubungan antara faktor organisasi dengan kehabisan tenaga di kalangan pegawai kumpulan profesional perkhidmatan awam : kajian di Ibu Pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia, Putrajaya Zainuddin bin Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2007
20 Gelagat pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai individu di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bacho bin Abdul Karim Kuala Lumpur : INTAN 2007
21 Persepsi gaya kepimpinan dan budaya pembelajaran organisasi Zamri bin Ismail Kuala Lumpur : INTAN 2007
22 Hubungan tekanan kerja dan kepuasan kerja dengan komintmen terhadap organisasi : satu kajian di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia Ghana Sekaran Doraisamy Kuala Lumpur : INTAN 2007
23 Hubungan di antara gaya kepimpinan dan kepuasan kerja : suatu kajian di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Wan Badri bin Wan Omar Kuala Lumpur : INTAN 2007
24 Persepsi gaya kepimpinan dan komintmen kerja dipasukan 93 Batalion Kor Perkhidmatan DiRaja Yeos Aminuddin bin Hj Abdul Malek Kuala Lumpur : INTAN 2007